Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2014

Liên tục tuyển giáo viên gia sư dạy ielts tại nhà cam kết đảm bảo quyền lợi gia sư

Hiện tại chúng tôi liên tục tuyển giáo viên gia sư luyện IELTS tại nhà nhiệt tình, có trình độ và kinh nghiệm dạy ielts. Hiện tại chúng tôi có nhiều lớp cần gia sư dạy luyện thi ielts tại nhà vì vậy cần liên tục tuyển gia sư có chất lượng giảng dạy chúng tôi cam kết đảm bảo quyền lợi cho người dạy. Thứ 1: chúng tôi đảm bảo quyền lợi gia sư nhận lớp dạy ổn định học sinh đã tin tưởng gia sư chúng tôi mới thu phí (có thể hỗ trợ các bạn nhận lương mới thu phí nếu gia sư khó khăn). Thứ 2: Cam kết các bạn nhận lương trực tiếp từ người học và đảm bảo các bạn sẽ nhận được lương khi dạy vì chúng tôi có đầy đủ thông tin người học có những điều khoản đảm bảo quyền lợi các bạn.
Thứ 3: Đảm bảo học phí tốt nhất cho các bạn.
Vì vậy gia sư ielts hãy liên hệ với chúng tôi khi các bạn có thể dạy được luyện thi ielts. Các bạn gửi thông tin đến số 0989.322.428 hoặc 0973.731.704


 
Scroll to top