Thứ Tư, 21 tháng 7, 2021

Gia sư luyện thi IELTS ở Mộ Lao, Hoàng Đạo Thuý, Tô Ngọc Vân, Thạch Bàn, Khâm Thiên, Minh Khai, Trung Kính, Mỹ Đình, Nguyễn Trãi, Lê Trọng Tấn, Văn Phú, Giải Phóng, Hoàng Cầu, Võ Chí Công, Láng Hạ, Phú Thượng, Kim Ngưu, Ngọc Lâm, Hồ Tùng Mậu, Xã Đàn, Nguyễn Chánh

Ielts mục tiêu 7.0 cho hs lớp 12 tuần 2 buổi tối 500k/buổi
Địa chỉ: Mộ Lao - Hà Đông
Ielts mục tiêu 7.0 cho học sinh lớp 12 tuần 2 buổi 500k/buổi
Địa chỉ: Hoàng Đạo Thuý
Ielts cho học sinh lớp 12 tuần 3 buổi , 500k/buổi
Địa chỉ: Tô Ngọc Vân
Ielts online cho sinh viên nữ học từ đầu 300k/buổi tuần 3 buổi
Ielts mục tiêu 7.0 tuần 2 buổi 500k/buổi cho hs lớp 12
Địa chỉ: Thạch Bàn
Tiếng anh lớp 7 tuần 2 buổi 170k/buổi
Địa chỉ: Khâm Thiên
Ielts mục tiêu 7.5 cho sinh viên nam tuần 3 buổi chiều 550k/buổi
Địa chỉ: Minh Khai
Ielts từ đầu cho học sinh lớp 8 tuần 2 buổi 300k/buổi
địa chỉ: Trung Kính
Y/c nữ
Ielts từ đầu cho học sinh lớp 8 tuần 3 buổi ngày hoặc tối đều được 400k/buổi
Địa chỉ: Mỹ Đình
Ielts cho sinh viên năm 1 hiện tại 5.0 mục tiêu 7.0 tuần 3 buổi thời gian linh hoạt ngày hoặc tối
450k/buổi
Địa chỉ: Mỹ Đình
IELTS cho học sinh nữ mục tiêu 6.5 (hiện tại khoảng 4.0), tuần 3 buổi chiều, 550k/buổi, địa chỉ: Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân.
Yêu cầu nữ có chứng chỉ 8.0
Ielts mục tiêu 7.0 cho hs lớp 10 tuần 3 buổi thời gian linh hoạt
Địa chỉ: Nguyễn Trãi - Hà Đông
Ielts mục tiêu 6.5 tuần 2 buổi 400k/buổi
Địa chỉ: Văn Phú - Hà Đông
Tiếng Anh từ đầu cho hs 6 tuổi 170k/buổi tuần 2 buổi sáng dạy 90 phút
Địa chỉ: Giải Phóng
Y/c nữ
Ielts từ đầu cho học sinh lớp 7 tuần 2 buổi 300k/buổi
Địa chỉ: Trung Kính
Y/c nữ
Tiếng anh online từ đầu tuần 2 buổi tối 200k/buổi
Ielts từ đầu cho học sinh lớp 10 tuần 3 buổi 400k/buổi
Địa chỉ: Hoàng Cầu
Ielts mục tiêu 7.0 cho học sinh lớp 11 tuần 3 buổi 450k/buổi
Địa chỉ: Võ Chí Công
Ielts mục tiêu 6.5 học online tuần 3 buổi 350k/buổi
Y/c nữ
Ielts mục tiêu 6.5 tuần 2 buổi 500k/buổi
Địa chỉ: Phú Thượng - Tây Hồ
Y/c nữ
Ielts mục tiêu 8.0 tuần 1 buổi sáng thứ 6, 500k/buổi
Địa chỉ: Láng Hạ
Tiếng anh từ đầu cho học viên nam tuần 3 buổi tối 200k/buổi
Địa chỉ: Kim Ngưu
Ielts mục tiêu 6.5 cho học viên nam tuần 2 buổi sáng 400k/buổi
Địa chỉ: Nhân Hoà - Thanh Xuân
Ielts từ đầu cho hs lớp 9 tuần 3 buổi ngày hoặc tối 400k/buổi
địa chỉ: Thụy Khuê
Ielts mục tiêu 6.5 cho hs lớp 10 tuần 2 buổi tối 400k/buổi
Địa chỉ: Đường Cầu Giấy
Ielts mục tiêu 6.5 cho sv nữ tuần 3 buổi chiều hoặc tối 400k/buổi
địa chỉ: Xã Đàn
Ielts mục tiêu 5.5 tuần 3 buổi chiều hoặc tối 500k/buổi
Địa chỉ: Ngọc Lâm - Long Biên
Tiếng Anh cho hs nam lớp 9 hổng kiến thức , tuần 3 buổi tối, 200k/buổi.
Ielts mục tiêu 7.0 cho học viên nữ tuần 2 buổi chiều 400k/buổi
Địa chỉ: Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân
Ielts cho sinh viên nữ năm nhất hiện tại 5.0 mục tiêu 6.5 tuần 2 buổi tối hoặc ngày cuối tuần 400k/buổi
Địa chỉ: Hồ Tùng Mậu
Y/c nữ
Ielts cho sinh viên nữ năm nhất hiện tại 3.0 mục tiêu 6.5 tuần 2 buổi chiều hoặc tối đều được 500k/buổi
Địa chỉ: Kim Ngưu
Ielts muc tiêu 6.5 cho hs lớp 11 hiện tại 5.5 tuần 2 buổi tối 500k/buổi
Địa chỉ: Văn Điển ( Thanh Trì) cách bến xe nước Ngầm 4km.
Ielts cho hs lớp 11 mục tiêu 6.5 tuần 3 buổi tối 500k/buổi
Địa chỉ: Nguyễn Chánh

 
Scroll to top