Thứ Hai, 12 tháng 6, 2017

Mình tìm bạn cùng luyện ielts writing ở Sài gòn hoặc Daklak

Mình tìm bạn cùng luyện ielts writing ở Sài gòn hoặc Daklak, trong nhóm có bạn nào cùng chí hướng target 6.0- 6.5 không ạ?
A. Mục tiêu là làm tăng tinh thần và tính kiên trì để chiến đấu với ielts.
B. Ưu điểm: Bài viết được sửa lỗi bởi người khác sẽ khách quan hơn, và dễ tìm được lỗi hơn(không phải là phê bình và tự phê bình.
C. Kế hoạch
1. Mối tuần viết 1 bài T1 và 1 bài T2 dựa vào bộ đề Cam từ quyển 4 tới 12( hoặc cũng có thể tìm đề bên ngoài) sau đó sẽ trao đổi cho nhau vào mỗi thứ 7 hằng tuần, giúp nhau tìm lỗi sai trong dùng từ và ngữ pháp, đồng thời góp ý nhẹ về ý tưởng và phương hướng nếu cần thiết.
2. Việc trao đổi bài viết có thể tiến hành bằng cách gặp mặt trực tiếp hoặc chụp hình bài viết và gửi qua cho nhau.
3. Việc thảo luận, sửa lỗi sẽ tiến hành vào thứ 7 của tuần tiếp theo(có 1 khoảng giãn về thời gian để tìm lỗi, và giúp sửa lỗi cũng như viết bài) có thể là gặp mặt trực tiếp, nhắn tin hoặc skyp.

 
Scroll to top